Restoration of an old house near Katapola

Year: 2011 - Place: Sakkas - Katapola

Restoration of an old house in the district ΄΄Sakkas΄΄ of Katapola

caption
caption
caption
caption

<< Go back to our project list.